Adjuntem circular d’àmbit laboral informant de la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional que avala l’extinció del contracte laboral per absències en determinats supòsits recollits a l’Estatut dels Treballadors, concretament quan es produeixen faltes reiterades al treball tot i que aquestes estiguin justificades.
S’annexa “nota tècnica” elaborada per Pimec.