Col·laboradors

GEDAC és soci del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona

És una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i comarques. Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment agrupen prop de 10.000 petites i mitjanes empreses.

Des del Consell de Gremis mantenim contacte permanent amb les administracions locals i autonòmiques i amb les organitzacions empresarials d’àmbit nacional i europeu establint contacte i col·laboració amb les organitzacions afins per tal d’aconseguir les relacions i els acords de cooperació que es considerin convenients.

El Gremi és membre  de Barcelona+Sostenible

Entitats i Empreses + Sostenibles forma part d’una xarxa encara més gran, Barcelona + Sostenible, en la qual hi ha prop de 1.000 entitats, empreses, organitzacions, comerços, centres educatius i universitats, entre altres, totes elles signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, per contribuir a la transformació de la ciutat amb les seves accions.

El Gremi és membre de Barcelona + Sostenible i proposa un Pla de sostenibilitat que renova anualment, convidant a les empreses agremiades amb seu a Barcelona a adherir-se.

 

GEDAC és membre fundador d’OBRA

LObservatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica” (OBRA) va començar a caminar el 24 de març de 2011, quan diverses entitats encapçalades per l’Ajuntament de Barcelona van signar un protocol on s’explicitava l’acord per crear l’associació, amb la voluntat d’impulsar i donar a conèixer la feina feta a la ciutat de Barcelona en el camp de la rehabilitació, i amb la vocació de projectar-se en l’àmbit metropolità, nacional i internacional.

Bureau Veritas

Acord marc de col·laboració amb Bureau Veritas per a la certificació i continuïtat dels sistemes de gestió de les empreses agremiades, l’Acord té vigència fins el desembre de 2021.

L’Acord incorpora plenament la Norma ISO 45001:2018 que substitueix l’anterior OSHAS 18001 que tendeix a desaparèixer i deixarà d’estar en vigor al març de 2021.

Confide

El Gremi disposa d’una reassegurança col·lectiva de responsabilitat civil amb l’Asseguradora Liberty Internacional, mitjançant CONFIDE, Correduría de Seguros.

Aquesta assegurança es renova anualment i la prima per aparell és de 0’70 euros (+impostos).

Cobertures totals de 10 M€ amb excés de 600.000€ per a explotació, patronal i producte, per sinistre i any.

Els agremiats interessats en contractar la pòlissa poden fer-ho en qualsevol moment de l’any i han de dirigir-se al Gremi.

Registre CONSTA

El Registre CONSTA té com objectiu principal la millora de la bona imatge, qualitat i competitivitat del sector de la construcció. Les entitats impulsores de la iniciativa considrem que es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat del servei i fonamental per tal de donar les màximes garanties al consumidor, així com per a lliutar contra l’intrusisme professional dins el sector.

Per dur-lo a terme CONSTA pretén agrupar a totes aquelles empreses i professionals dedicats a la construcció i afins que tenen en comú la voluntat de ser reconeguts al mercat per fer bé la seva feina i assumir responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral, destacant per aquests motius la seva professionalitat i responsabilitat.

El Gremi d’Ascensors s’adhereix als “valors” Consta.