Col·laboradors

GEDAC és soci del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona

És una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i comarques. Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment agrupen prop de 10.000 petites i mitjanes empreses.

Des del Consell de Gremis mantenim contacte permanent amb les administracions locals i autonòmiques i amb les organitzacions empresarials d’àmbit nacional i europeu establint contacte i col·laboració amb les organitzacions afins per tal d’aconseguir les relacions i els acords de cooperació que es considerin convenients.

GEDAC és membre fundador d’OBRA

LObservatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica” (OBRA) va començar a caminar el 24 de març de 2011, quan diverses entitats encapçalades per l’Ajuntament de Barcelona van signar un protocol on s’explicitava l’acord per crear l’associació, amb la voluntat d’impulsar i donar a conèixer la feina feta a la ciutat de Barcelona en el camp de la rehabilitació, i amb la vocació de projectar-se en l’àmbit metropolità, nacional i internacional.

Bureau Veritas

Acord marc de col·laboració amb Bureau Veritas per a la certificació i continuïtat dels sistemes de gestió de les empreses agremiades, l’Acord té vigència fins el desembre de 2024.

  • Taules SAP: ECA BV
  • Verificació eixos grups tractors, prova d’ultrasons

Registre CONSTA

El Registre CONSTA té com objectiu principal la millora de la bona imatge, qualitat i competitivitat del sector de la construcció. Les entitats impulsores de la iniciativa considrem que es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat del servei i fonamental per tal de donar les màximes garanties al consumidor, així com per a lliutar contra l’intrusisme professional dins el sector.

Per dur-lo a terme CONSTA pretén agrupar a totes aquelles empreses i professionals dedicats a la construcció i afins que tenen en comú la voluntat de ser reconeguts al mercat per fer bé la seva feina i assumir responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral, destacant per aquests motius la seva professionalitat i responsabilitat.

El Gremi d’Ascensors s’adhereix als “valors” Consta.

La Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció impulsa l’Economia Circular i el nou Segell mediambiental Recons per la gestió de residus afavorint el seu reciclatge.