Sector Siderometal·lúrgic

CONVENIS

CONFEMETAL – Informe del Dept. Laboral

Sobre la regulació dels serveis de disponibilitat i guàrdies als Convenis col·lectius Provincials de la Indústria del Metall.

> Informe

Conveni Siderometal·lúrgic província de Barcelona 2022-24

Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ens informa de l’acord de Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica província de Barcelona per els exercicis 2022-2024, s’adjunta text aprovat i les taules salarials. La vigència d’aquest Conveni és de 3 anys, de l’1 de gener 2022 al 31 de desembre de 2024.

Conveni Indústria Siderometal·lúrgica província de Barcelona 2022-2024

Taules Salarials 2023-2024

Acord parcial Conveni Siderometal·lúrgic província de Barcelona 2022

CONVENI D’INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Unió Patronal Metal·lúrgica – UPM,  ha elaborat una Guia amb el resum de les consultes formulades a la Comissió paritària del Conveni de l’Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona, que pot ser d’utilitat a les empreses per la seva interpretació

Guia Comissions Paritàries 1r semestre any 2023

Conveni Indústria Siderometal·lúrgica Barcelona 2020-2021

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021.

Taules salarials 2020

Taules salarials 2021


 

Conveni de la província de Tarragona

Conveni Ind. Siredometal·lurgica província Tarragona

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOE 145, Resolució de 7 de juny de 2017

Resolució


Conveni de la província de Girona

Conveni Siderometal·lúrgic província de Girona 2018-2020

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP Núm. 184 – 24 de setembre de 2018

Resolució


Conveni de la província de Lleida

Conveni Siderometal·lúrgic província de Lleida 2020-2021

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP núm 52 – 17 de març de 2021