Sector Siderometal·lúrgic

CONVENIS

Conveni Siderometal·lúrgic província de Barcelona 2022

Acord parcial Conveni Siderometal·lúrgic província de Barcelona 2022

Conveni Indústria Siderometal·lúrgica Barcelona 2020-2021

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021.

Taules salarials 2020

Taules salarials 2021


 

Conveni de la província de Tarragona

Conveni Ind. Siredometal·lurgica província Tarragona

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOE 145, Resolució de 7 de juny de 2017

Resolució


Conveni de la província de Girona

Conveni Siderometal·lúrgic província de Girona 2018-2020

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP Núm. 184 – 24 de setembre de 2018

Resolució


Conveni de la província de Lleida

Conveni Siderometal·lúrgic província de Lleida 2020-2021

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP núm 52 – 17 de març de 2021