Sector Siderometal·lúrgic

CONVENIS

 

Conveni Indústria Siderometal·lúrgica Barcelona 2020-2021

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021.

Taules salarials 2020

Taules salarials 2021


Conveni d’Oficines i despatxos de Catalunya al DOGC

Publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2019-2021.


 

Conveni Indústria Siderometal·lúrgica Barcelona 2018-2019

Us informem que en data 22 d’octubre de 2018, ha estat publicada al BOPB la RESOLUCIÓ per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018-2019.

S’adjunten les Taules salarials 2018 i 2019.

Taules salarials 2018

Taules salarials 2019


Conveni de la província de Tarragona

Conveni Ind. Siredometal·lurgica província Tarragona

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOE 145, Resolució de 7 de juny de 2017

Resolució


Conveni de la província de Girona

Conveni Siderometal·lúrgic província de Girona 2018-2020

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP Núm. 184 – 24 de setembre de 2018

Resolució


Conveni de la província de Lleida

Conveni Siderometal·lúrgic província de Lleida 2017-2019

Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria la Tecnologia i els Serveis del Metall

BOP núm 113 – 12 de juny de 2018

Correcció d’errades Conveni Siderometal·lúrgic Lleida


 

Conveni Indústria Barcelona 2016-2017

Publicació en el  BOPB de 28 de desembre de 2016 del Conveni Col·lectiu de treball del sector de la Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2016-2017

El Conveni té una vigència de 2 anys, des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017.

S’adjunten les Taules salarials 2016 i 2017.

Conveni Indústria 2016-2017

Taules salarials 2016

Taules salarials 2017


 

ACORDS ESTATALS DEL SECTOR DEL METALL

 

III Conveni Estatal del Metall – Resolució d’11 de desembre 2019

Resolució d’11 dedesembre de 2019, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis de sector de l’metall (CEM).

III Conveni Estatal del Metall – Resolució 11 desembre 2019


II Conveni Estatal del Metall – Resolució del 7 de juny de 2017

Resolució de 7 de juny de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

II Conveni Estatal Metall Resolució 07 de juny de 2017


Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector Metall (CEM) 25/07/2016

Per la qual es registra i publica l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

Resolució


Acord Estatal del Sector del Metall (actualitzat maig 2013)

Document de Confemetal


Acord del Metall 2008

Acord Estatal del Sector Metall. Resolució de 7 d’agost de 2008 Direcció General de Treball, sobre formació i promoció de la seguretat i la salut en el treball.

Acord Metall 2008