Ajuts i subvencions

Balanç 2016-2020 del Pla per al Dret a l’Habitatge 2016-2025 (Rehabilitació)

El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 – 2025 té per objectiu l’assoliment del dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona.

En relació a la propera Convocatòria 2021 d’ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la rehabilitació d’elements comuns per a noves sol·licituds a la ciutat de Barcelona – que es preveu es publiqui pròximament – restem a l’espera de conèixer com quedaran articulats els casos de les comunitats que demanin un préstec per al finançament i alhora un ajut al Consorci.