Serveis

Les vostres necessitats són la nostra motivació

Serveis

 •   Calibratge d’equips patró de mesura (camp elèctric)
 • Gestió  en laboratori extern de la calibració d’altres aparells
 • Certificat Digital i renovacions. Preu amb descompte socis
 • Pla sostenibilitat (nomès Barcelona, inclou bonificació targeta usuari Punts Verds reciclatje i reducció del 10% en el preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials  municipals
 • Legislació ambiental: enviament periòdic
 • AreaDUM, les empreses agremiades poden sol·licitar al Gremi l’autorització per gaudir de 2 hores d’estacionament gratuït a Barcelona, de 08:00 h a 10:00 h i de 14:00 h a 20:00 h

  És important que les empreses comuniquin al Gremi al llarg de tot l’any de manera continuada las altes i les baixes de les matrícules

Formació

 • Reglamentació d’ascensors. Curs de 10 hores
 • Eficiència Energètica. Curs 6 hores
 • Soldadura a l’arc. Perfeccionament. Curs 40 hores
 • Homologació soldaors
 • Prevenció de Riscos Laborals. Cursos segons normativa
 • Electricitat Nivell Bàsic. Curs 40 hores

Assessorament

 • Juridic – Laboral – Normativa de Consum
 • Tècnica
 • Legislació Ambiental
 • Prevenció de Riscos Laborals

Acords de col·laboració

 • Amb Bureau Veritas per a la Certificació Sistemes de Qualitat. Medi Ambient o Mòduls Directiva Ascensors
 • Conveni amb ECA – Entitat Col·laboradora per la certificació de soldadors (procediment homologat del Gremi)
 • Pimec: Acord SOLRED, descompte de benzineres
 • Conveni amb el Departament d’Educació, Institus de cicles formatius de manteniment industrial, alumnes en pràctiques. Formació DUAL.
 • Conveni amb Turboiber per l’adequació i legalizació d’ascensors lents. Preu socis.
 • El Gremi està adherit al programa Barcelona + Sostenible
 • CONFIDE: Assegurança col·lectiva RC segon tram
 • Adherits a OBRA

 

Impresos / Material

Preu (sense IVA)

Registre de Manteniment 0,80 €
Llibre de la Subcontratació 3,70 €
Senyalització de Riscos (joc de 5 models adhesius PVC bilingües). Joc per ascensor 3,30 €/joc
Pictogrames portes vidre a advertiment atrapament de dits. 4 Unitats per full. 0,95 €/unitat
Adhesius fora de servei / Presupostos. 12 unitats per full 0,20 €/unitat
Plaques normalitzades de prohibició de Fumar. (Amb forats. No són adhesives) 0,55 €/unitat
Manual Pràctiques Bàsiques Seguretat Ascensors 4,00 €/exemplar

Manual “Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores”

Segons el Conveni Estatal de La Indústria, La Tecnologia i Els Serveis del Sector del Metall

9,00 €/exemplar
Són preus soci
Us recomanem que feu les comandes amb antelació per poder-les preparar.