Qui som

GEDAC va ésser fundat l’any 1977. Agrupem les empreses instal•ladores i conservadores d’aparells elevadors: ascensors, muntacàrregues, plataformes, escales mecàniques, a l’àmbit de Catalunya.

Els inicis:

Pels volts de l’any 1971 era la Unió Industrial Metal·lùrgica qui recollia l’activitat del sector, més tard va esdevenir en el “Sindicato del Metal”.
A l’any 1976 va ser permesa l’afiliació lliure a associacions i els empresaris van decidir fundar l’ASEDAC.

Dos anys més tard es va considerar la necessitat d’agrupar les empreses a nivell nacional i es va fundar la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) amb seu a Madrid, ASEDAC va ser membre fundador i va ocupar la primera presidència, en la persona de D. Enrique Fdez. Cardellach. Actualment no imaginem els edificis de les nostres ciutats sense ascensors.

A l’octubre de 1980 es va publicar un reportatge en La Vanguardia signat per l’arquitecte D. Joan Bassegoda Nonell que en el seu titular deia: “pausados, majestuosos y bellos ascensores de antaño…” Avui, amb tota certesa podem afegir: “funcionals, ràpids i segurs”

Des del 1977 ASEDAC va viure etapes de transició importants, col·laborant amb l’Administració per l’aprovació de reglaments. Vam ser impulsors de l’obligatorietat de col·locar portes en les cabines dels ascensors, per evitar accidents i atrapaments.

L’any 1981 es preveia l’existència de les empreses col·laboradores, lo que actualment es coneix com a OC (Organisme de Control). ASEDAC va treballar de la mà amb ECA i ICICT, concessionàries de l’administració. Actualment existeixen més de 30  Organismes de control autoritzats per la Seguretat Industrial.

L’any 1984 es va prohibir fumar a l’interior dels ascensors i es van crear vàries ordres d’arquitectura relacionades amb l’accessibilitat de les persones amb discapacitats als ascensors i es va començar a parlar de l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

ASEDAC va passar a ser el GREMI D’ASCENSORS GEDAC el 1986 amb la modificació dels seus Estatuts.

L’any 1987  vam signar un conveni de col·laboració amb PROEIXAMPLE de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la rehabilitació i instal·lació d’ascensors als edificis.

Trajectòria:

L’any 1991 es comença a donar formació a alumnes mitjançant les Cases d’Oficis, més tard, es van formalitzar els cursos ocupacionals del Departament de Treball per a persones en situació d’atur.

La formació ha estat part important del GEDAC. Durant molts anys hem comptat amb  la col·laboració de l’Institut Gaudi de la Construcció on disposaven d’una torre de proves amb 4 ascensors per formació, es van promoure cursos ocupacionals dels quals van sortir molts alumnes ben preparats.

Oferim formació específica  a Bombers de Barcelona i a Bombers de la Generalitat de Catalunya,  en el rescat de persones atrapades en la cabina dels ascensors, amb col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Les empreses ascensoristes a Catalunya van ser pioneres en certificar-s’hi i obtenir la distinció ISO 9000 de l’assegurament de la Qualitat.

Des del 1997 ajudem a les empreses amb el calibratge intern per a equips de mesura elèctrica per donar compliment a les normes ISO de Qualitat.
Aquest mateix any es publica el primer número de les nostres dues revistes sectorials, d’interès nacional, i en les quals hi participem activament. Actualment només publica ASCENSORES y MONTACARGAS.
Impartim formació en soldadura pels operaris amb la possibilitat de certificar-los, per fer-lo possible vam homologar un procediment propi de soldadura, segons les normes UNE-EN de soldatge.
El mateix any ens vam adherir a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, promocionant entre els socis l’ús de l’arbitratge. Som àrbitres de la Junta en matèria d’aparells elevadors.

El febrer de 1998 vam exportar un ascensor complet per a la Universitat de Bòsnia, patrocinat per les nostres empreses agremiades.

GEDAC comença una doble campanya informativa en matèria de normativa de consum i atenció al client amb el suport del Departament Jurídic de PIMEC.

L’abril 2001 formem part de la Comissió d’instal·lacions per tractar l’aplicació de la Directiva Comunitària amb el Ministeri d’Indústria.

Es celebra el Foro de l’Ascensor a Barcelona, promogut per la Federación Española de Ascensores amb l’organització de GEDAC.

La importància de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals , va impulsar que el GEDAC assessorés les empreses en matèria de prevenció i es va avançar en l’elaboració d’un Manual d’Avaluació de Riscos concret per a ascensors.

GEDAC crea la comissió de prevenció (2001 – 2008) amb el suport de l’àrea de prevenció de Riscos Laborals de PIMEC.

Al 2002 participem en l’exposició de l’Any dels Oficis, organitzada per l’Institut Gaudi de la Construcció. El mateix any, l’Administració inicia la presentació telemàtica dels expedients d’ascensors que s’havia estat treballant en comissió.
Promovem mitjançant un conveni l’avaluació de riscos en màquines segons Decret 1215 i la confecció d’un Check List de riscos per ascensors.
L’any 2002 el Gremi celebra el seu 25è. aniversari organitzant un concurs literari de relats curts amb l’ascensor com a protagonista. Es va editar un llibre amb la història de 100 anys d’Ascensor a Catalunya amb un resum de la evolució dels reglaments.

El 2003 es va registrar la marca del GREMI per promocionar el seu ús entre les empreses agremiades, com a distintiu de referència al sector.

S’organitza la Fira de l’Ascensor, capdavantera a Espanya, i què recull el Congrés Internacional d’Enginyers en Aparells Elevadors. La Fira es celebra a la Farga de l’Hospitalet passant, l’any 2009, a Fira Barcelona.
Realitzem jornades informatives al Col·legi d’Aparelladors Tècnics de Terrassa i es col·labora amb l’Ajuntament de Rubi i de Sabadell, en matèria informativa.
Aquest mateix any participem en el Congrés Nacional d’Administradors de Finques celebrat a Barcelona per primera vegada.
Signem un Conveni de Col·laboració amb Bombers de Barcelona per promoure la difusió d’uns díptics de consells de seguretat en els edificis en cas d’incendi.

El 2008 es va signar Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per implantar mòduls d’ascensors en els cicles formatius de manteniment industrial. Cinc instituts van ser pioners en adherir-se al Conveni. Aquest Conveni s’ha renovat vàries vegades i s’ha  implementat amb nous instituts adherits.

El 2011 vam participar en el primer Fòrum de Jutges i Administradors de Finques aportant una proposta de modificació de la Llei de la Propietat Horitzontal, la qual va quedar reflectida en l’avantprojecte de modificació de la Llei. El mateix any som ponents i promotors del Congrés Nacional de Jornades Tècniques organitzat per l’Associació d’Empreses Fabricants de Components, AECAE, a Saragossa.

L’ entrada en vigor en el 2013 de l’ITC d’Ascensors va impulsar el sector a certificar la qualificació professional dels seus operaris, en aquest sentit, el GEDAC  obre pas per a fer possible la qualificació del personal de les empreses, iniciant els tràmits amb les Administracions competents.

2014: el Gremi s’adhereix a OBRA– Observatori de Barcelona per la Rehabilitació Arquitectònica.
Es signa un Conveni de col·laboració amb els industrials Turboiber per adequar i legalitzar a Directiva de màquines, les plataformes elevadores, ascensors de velocitat lenta.

La Fira de la Rehabilitació REHABILITA s’inaugura el 2015. En totes les edicions el Gremi ha estat present.

2015: S’inicien amb el Departament d’Indústria els exàmens per l’habilitació de conservador d’ascensors que hauran de durar fins juliol de 2018 i que van habilitar a més de 700 treballadors.

2016: l’Àrea de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona inclou al Gremi d’Ascensors en el Conveni d’utilització de les Àrees DUM per a estacionament de vehicles industrials en càrrega i descarrega.

Premis Pimes 2016 GEDAC  rep el Premi a la Col·laboració Empresa Formació Professional a mans de la patronal PIMEC.

El Gremi inicia els tràmits pel procediment de l’Acreditació de competències per experiència laboral per a la certificació dels seus treballadors. Es va convocar el primer grup el 2017 i actualment comptem amb convocatòria fins el 2022.

2017 es signa el compromís ciutadà per a la sostenibilitat de Barcelona, i es promou l’adhesió de les empreses al Pla anual Barcelona+Sostenible amb accions i objectius de millores.

La propera revisió de l’ITC d’Ascensors impulsa la creació de Comissions de Treball en el si de la Federación Española de Ascensores (FEEDA), el 2018 es treballa en el grup de Normativa i en el Comitè que desenvoluparà la Norma UNE de Manteniment.