Eficiència Energètica

Gairebé el 30% de l’energia consumida a Catalunya té lloc en els edificis, i aquests constitueixen l’entorn principal d’interacció entre el ciutadà i el model energètic d’un país

La rehabilitació energètica dels edificis és responsabilitat de tots els agents de la societat: de l’àmbit professional (tècnics, promotors, constructors…) però també dels propietaris dels edificis que poden contemplar aquestes millores en els seus projectes de rehabilitació.

En aquest Tríptic divulgatiu sobre la rehabilitació energètica dels edificis trobareu la informació bàsica adreçada als ciutadans, entre les que figura l’ITE Informe Tècnic de l’Edificació.

Aquesta informació va especialment dirigida als agremiats que estan adherits al Pla de Barcelona + Sostenible.