Comunitats de propietaris

Llei 5/2015, de 13 de maig

Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reials i al Règim de Propietat Horitzontal

Llei 5/2015 de 13 de maig


Llei 5/2006

Aquesta Llei implica un nou règim per les comunitats de propietaris a Catalunya. La diferència més destacada entre la legislació estatal i aquesta nova legislació catalana afecta el règim d’unanimitat i majories per la pressa d’acords. Desapareix la majoria de 3/5 parts i se’n crea una de nova de 4/5 parts i es mantenen les majories simples.

Consultar Llei 5/2006


Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal

Prefectura de l’Estat
«BOE» núm. 176, de 23 juliol 1960
TEXT CONSOLIDAT
Darrera modificació: 27 jun 2013

Consultar BOE-A-1960