Què fem

Difícil no significa impossible

Som interlocutors dels interessos de les empreses del sector, davant les administracions, entitats i institucions vinculades. Signem Convenis de col·laboració amb ajuntaments i oficines de rehabilitació.

Què fem

 • Som mediadors del sector d’aparells elevadors amb les diferents Administracions autonòmiques, nacionals com comunitàries, mitjançant la nostra Federación Empresarial
 • Signem Convenis i acordem línies de treball amb entitats i administracions públiques
 • Promocionem el Gremi i les empreses agremiades, així com l’ús de la marca registrada com a senyal de “garantía”
 • Participem en jornades i col·loquis col·laborant amb els Col·legis Professionals

 • Informació diversa en totes aquelles matèries que són d’interès per les nostres empreses, fent especial atenció a les normatives i reglamentacions tècniques sectorials
 • Circulars informatives i Comunicats
 • Assessories tècnica, jurídica i de prevenció de riscos laborals
 • Calibratge intern d’equips de mesura
 • Col·laboració en les revistes sectorials. Som membres de la Federació Empresarial Española de Ascensores (FEEDA)
 • Estem afiliats a PIMEC
 • Som membres del Consell de Gremis, Comerç, Turisme i Serveis
 • Estem adherits a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat de Catalunya
 • Formació ocupacional i de reciclatge: cursos de normativa aparells elevadors, comandaments mitjos, soldadura, prevenció de riscos laborals, eficiència energètica en aparells elevadors, etc.
 • Col·laborem en les revistes sectorials, amb articles i reportatges
Altres dades del Gremi

Membre de la Federación Empresarial Española de Ascensores

Afiliat a Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Afiliat a UPM, Unió Patronal Metal·lúrgica

Memebre taula del Consell sectorial de la formació professional a Catalunya

Membre del Consell de Gremis, Comerç, Turisme i Serveis

Membre de Barcelona + Sostenible – Ajuntament de Barcelona

Membre d’OBRA – Observatori per Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica

Membre del Comitè UNE CTN 58 GT4

Adherits a la Junta Arbitral de Consum

Col·laborem amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Barcelona – CAATEEB

Memòries d’activitat