Certificat de competència

Acreditació de competències assolides per experiència professional

L’acreditació de les competències professionals per experiència laboral és un procés on les persones han de demostrar que disposen de l’experiència suficient per aconseguir el certificat corresponent a aquella unitat de competència (RD 143/2021, de 9 de març).

Es poden inscriure els treballadors, tant autònoms com assalariats, que disposin d’una experiència de 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, demostrables en els últims 15 anys, amb Informe de Vida Laboral.

Els aspirants a passar el procés de l’acreditació hauran d’aportar documents i certificats d’empresa que demostrin la seva vinculació amb el sector, igualment les formacions que puguin aportar, prevenció de riscos laborals, etc.

GEDAC, conjuntament amb altres Administracions, va signar un Conveni en règim semi-privat, que li permet desenvolupar la convocatòria per acreditació de les Unitats de competències   de Manteniment i d’Instal·lació d’ascensors (IMAQ0110). El conveni actual té vigència fins desembre de 2022.

La convocatòria d’acreditació de competències permet l’accés a treballadors d’altres Comunitats Autònomes.

Adreceu-vos al Gremi per a informació.

Resultats Avaluació Acreditació de Competències Professionals Conveni GEDAC

ÀMBIT: Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i transport

novembre 2021

Llistat definitiu

octubre 2020- gener 2021
Llistat definitiu

VOLS SER FORMADOR/A D’ASCENSORS?

Necessitem formadors pels nostres cursos

Cal tenir:

  • Experiència al sector
  • Titulació mínima tècnic/a grau superior
  • Dedicació hores i calendari a acordar

Remuneració econòmica

FORMACIÓ ANNEX A L’EXAMEN

Les persones candidates a accedir a la prova d’avaluació per obtenir la Certificació de persones com a tècnics qualificats en el manteniment d’ascensors podran realitzar una formació presencial de 120 hores on s’impartiran continguts teòrics i pràctics d’ascensors, com reglamentació bàsica, manteniment preventiu o resolució d’avaries elèctriques, entre d’altres, que facilitaran la comprensió en la prova d’examen.

La formació serà precedent a una convocatòria d’examen, tot i que no serà vinculant per accedir a la prova sí que el curs serà recomanable en tots el casos.

Properament s’anunciarà el calendari i horaris de les formacions.

CERTIFICACIÓ DE PERSONES

 

El RD 298/2021, de 27 d’abril estableix la CERTIFICACIÓ de PERSONES com una nova via d’accés a la qualificació de les persones treballadores de molts sectors de la seguretat industrials, entre els quals hi ha el d’ascensors.

El Certificat de persones és una nova opció per acreditar les competències com a conservador/a d’ascensors, i el Gremi d’Ascensors s’hi suma a l’esquema de certificació elaborat per FEEDA-FEMPA que ha aconseguit l’acreditació ENAC, per implementar-lo a Catalunya.

Les persones interessades hauran de superar un procés d’avaluació, mitjançant un examen presencial, el qual comptarà amb especificacions tècniques amb continguts i coneixements del manteniment d’ascensors així com resolució d’avaries.

Els candidats i candidates demostraran així la seva competència per realitzar les activitats pròpies del manteniment d’ascensors, obtenint un certificat que equipara a l’IMAQ0110 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’ASCENSORS I ALTRES EQUIPS FIXES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT amb una vigència de 5 anys que podran ser renovables.

Els requisits d’accés dels candidats i candidates està pendent de confirmar però avancem que hauran de tenir un any mínim d’experiència en el sector dels aparells elevadors o bé, disposar d’un cicle formatiu d’electricitat-electrònica o mecànica.

Primer examen a BARCELONA 22 de març 2022

Les avaluacions es desenvoluparan en una jornada de matí de 09:30 h a 15:00 h i les persones candidates hauran de superar les proves teòriques i pràctiques.

Llistat de titulacions amb accés directe

Família professional:

Instal·lació i Manteniment

  • CFGM Tècnic en Manteniment Electromecànic (actual)
  • CFGM (abans) Tècni en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de línies Elèctriques
  • CFGS Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial (actual)
  • CFGS (abans) Tècnic Superior en Manteniment d’Equip Industrial

Electricitat i Electrònica

Tècnic Especialista en Manteniment de Serveis Auxiliars (FPII)

Tècnic Especialista en Manteniment Electromecànic (FPII, titulació any 1986)

Tècnic Especialista en Manteniment Elèctric-Electrònic (FPII, titulació any 1983)

Metall

Tècnic Especialista en Manteniment Mecànic (FPII, titulació any 1983)

Tècnic Especialista en Automatismes Pneumàtics i oleohidràulics (FPII)

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Sistemes Automàtics (FPII)

Tècnic Auxiliar en Manteniment en Línia (FPI)

Títols de FP que donen accés directe a la competència professional de conservador d’ascensors

Consulta els títols de formació professional que donen accés directe al Certificat de Competència Professional de conservador d’ascensors. Si tens una d’aquestes titulacions no has de fer cap gestió administrativa, el document que t’acredita és el teu títol.

Us podeu descarregar aquí el llistat de titulacions amb accés directe

Vols treballar com a tècnic/a de manteniment d'ascensors?

Certificat de professionalitat:

IMAQ0110 d’Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixes d’elevació.

Oferim formació per a l’obtenció del certificat com a operari/a d’ascensors de forma continuada.

El Gremi d’Ascensors, juntament amb Salesians Sarrià i Grup CIEF, organitza i promou l’execució del Certificat de Professionalitat que acredita per a l’obtenció de la titulació requerida per a poder treballar com a tècnic/a d’ascensors.

La formació té una durada de 560 hores presencials i s’imparteix a les aules de l’Escola Salesians de Sarrià a Barcelona. Els requisits d’accés són disposar de l’ESO o d’un Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional d’Instal·lació i manteniment.

El calendari i l’horari quedarà definit per a cada curs concret i s’anunciarà en aquesta web, a l’apartat de “Formació”.

Disposarem de formació 100% subvencionada del SOC o bé, de cursos en format privat, en aquest cas les empreses poden bonificar-se l’import de la formació per “Formació continua”.

Contacteu amb el Gremi  info@gedac-gremi.org o amb escola.empresa.sarria@salesians.cat per consultar o comentar al respecte.

Busques feina?

Qualifica't i uneix-te al nostre sector!!!

Curs nivell 2 Instal·lació i manteniment d’ascensors IMAQ0110

Totalment subvencionat pel SOC per a persones inscrites com a demandants d’ocupació.

Inici: Inici 24 de gener 2022. Final 22 juliol 2022.
Horari: De dilluns a dijous de 15:00 h a 21:00 h
Durada: 560 hores
Requisits acadèmics: ESO
Inscripcions: Tancades

>>> Les persones que no aportin titulació d’ESO o superior hauran de realitzar una prova d’accés de nivell 2, el 19 de gener 2022 de 16:00 h a 18:00 h

Cal fer inscripció prèvia, demaneu-nos informació 93 4514511 <<<

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ASCENSORS

IMAQ0110 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’ASCENSORS I ALTRES EQUIPS FIXES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT

Formació presencial de 560 hores, certificat professional de nivell 2, per a la obtenció del certificat que qualifica per treballar com a conservador/a d’ascensors.

Escola Salesians de Sarrià – Barcelona

Requisits d’accés: ESO o Formació Grau Mig finalitzada

Curs nivell 2 Instal·lació i manteniment d’ascensors IMAQ0110

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) promou la contractació de joves fins a 29 anys dins el Programa FP Ocupacional Dual mitjançant un Contracte de Formació i Aprenentatge, finançant una part de la contractació laboral, amb l’objectiu que aquests joves puguin obtenir la qualificació professional necessària per accedir al sector cursant de manera presencial el certificat de professionalitat IMAQ0110 – INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’ASCENSORS I ALTRES EQUIPS FIXES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT, de 480 hores, a l’Escola Salesians de Sarrià a Barcelona i amb col·laboració de Grup CIEF.

Els alumnes, han de ser menors de 29 anys i han d’estar inscrits al SOC com a demandants d’ocupació (DONO).

Inici 14 febrer 2022. Final 30 setembre 2022

Classes de dilluns a divendres de 15:30 h a 19:30 h

Vacances del 15 de juliol al 5 setembre 2022

Inscripcions obertes.

Tant si ets empresa com a persona interessada, contacta amb el Gremi 93 4514511.

Col·laboradors