El Gremi d’Ascensors ha estat treballant amb el proveïdor de serveis ENICONS en una solució per digitalitzar el registre, acceptació i notificació de butlletins d’actuació, mitjançant una plataforma o portal telemàtic que té com a objectiu cobrir les necessitats que les empreses conservadores d’ascensors tenen per complir amb el lliurament de documentació amb els seus clients i donar resposta a les exigències normatives.

iGEDAC és un servei de notificacions certificades que permet acreditar el lliurament d’un document a tercers mitjançant correu electrònic o SMS

Per a la utilització plena del servei per via telemàtica les empreses necessitaran adaptar els seus sistemes informàtics i disposar d’una base o fitxer dels correus electrònics o telèfons mòbils (per l’enviament de sms) dels seus clients.

El sistema garanteix l’enviament de documentació al correu electrònic o sms de destí, així l’empresa pot utilitzar-lo per totes les comunicacions amb els seus clients, ja sigui el butlletí d’actuació del treball rutinari de manteniment, pressupostos de reparacions o millores, inspeccions periòdiques, etc.

Les empreses usuàries pagaran el preu del servei en relació a l’escalat de preus acordat per volum global d’enviaments. Per a més de 400.000 enviaments/mensuals el preus seran:

 • 0,085€ correu electrònic
 • 0,13€ sms

L’objectiu és que més empreses facin ús del servei per aconseguir abans els preus desitjats.

El servei permet agrupar els enviaments per destinatari.

iGEDAC ofereix l’opció de realitzar les primeres notificacions sense cost mitjançant enviament de documents en pdf.

Totes les notificacions realitzades a través d’iGEDAC inclouen:

 1. Contingut del missatge enviat
 2. Documents vinculats al missatge
 3. Adreça de lliurament sol·licitada
 4. Resultat del lliurament en el compte de correu i dispositiu mòbil
 5. Resultat de l’accés al document vinculat si es produeix
 6. Generació d’Acta d’Evidències amb els elements anteriors
 7. Signatura electrònica i datat digital de l’acta d’evidències
 8. Submissió a custòdia notarial de la signatura electrònica i datat de cada transacció
 9. Conservació durant 60 mesos de les actes d’evidències generades