El passat 7 de novembre va tenir lloc la inauguració oficial del curs de formació del certificat de professionalitat per a l’obtenció de la qualificació com  a conservador d’ascensors.

Amb la presencia del Subdirector General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, representants de l’Administració, Escola i formadors, empreses i fabricants, el Gremi va inaugurar oficialment el curs de Tècnic  d’Ascensors gràcies a un acord  de col·laboració  amb l’Escola de Salesians i el grup CIEF.

En aquest acte  el Subdirector va destacar que la qualificació dels treballadors aporta valor a la feina que aquests  realitzen, en la reparació i el manteniment dels ascensors, garantint amb això la seguretat de les instal·lacions.

El president del Gremi, Pere Piñero, va fer menció de la importància d’aquest curs, destacant que l’organització que presideix sempre ha estat a favor de la formació i ressenyant  l’esforç que al llarg de varis anys s’ha fet per establir-la  a Catalunya. Així mateix va posar èmfasi en la necessitat de personal qualificat  que el sector té  i que per fi amb aquesta formació oficial  de certificat de professionalitat IMAQ 0210 i IMAQ0110 es podran qualificar les persones interessades en entrar al sector.