Intentem donar-vos resposta en relació a la situació dels ascensors ubicats a les poblacions a Catalunya que han quedat confinades amb accés restringit.
L’accés en aquestes poblacions està autoritzat exclusivament a Serveis d’emergències i persones empadronades.
Els treballs en aquests ascensors, manteniment i inspeccions periòdiques, quedaran fora de l’abast de la possibilitat de realitzar-se segurament.
Pel que fa al “Servei de rescat” l’empresa l’ha d’atendre obligadament enviant un tècnic.
La regulació d’accés a les zones confinades és competència del Departament d’Interior amb Mossos d’Esquadra, aquestes Autoritats són les competents per autoritzar l’accés del tècnic de manteniment que, un cop arribi, haurà de personar-se com a “servei essencial”.
Podria donar-se el cas que, tot i acudint al servei de rescat, no li deixin accedir o li demanin uns EPIS concrets com a prevenció de riscos, llavors si no queda més remei s’haurà d’avisar a Bombers per tal que efectuïn el rescat.
Les empreses han d’establir uns criteris d’actuació, enfocat a la protecció de les persones treballadores en aquesta situació social d’excepcionalitat i preveure que la crisi pot agreujar-se prolongant-se més temps de l’inicialment anunciat pel Govern.
Les Administracions confien en que el sector, les empreses i els treballadors, actuaran amb responsabilitat i professionalitat en tot moment, atenent els serveis necessaris, aplicant la raonabilitat en cada cas concret i actuant justificadament.
Adjuntem dues Guies que poden ser d’ajut pel cas de protocols d’actuació. Si disposem els propers dies de noves informacions us ho farem saber.

Ministerio de Trabajo y Economía Social: Guia definitiva per a l’actuació a l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus

Consell de Relacions Laborals de Catalunya: Recomanacions per a empreses i persones treballadores