El Servei de Seguretat d’Instal·lacions està realitzant un estudi sobre l’impacte en els ascensors en relació als punts que seguidament s’expliquen.

Necessiten conèixer, de forma aproximada, una valoració estimativa de les mesures, comenten que no es tracta de cap campanya per a les empreses conservadores, sinó de valorar les mesures econòmiques d’aquestes actuacions de manera general.

Per favor, contesteu-nos a aquest mateix correu responent amb una estimació general les següents qüestions:

  1. Ascensors amb portes de vidre on s’han d’incorporar els pictogrames i fer opac el vidre o altres mesures. Quants aparells considereu que us manquen per senyalitzar?
  • Cost estimat de les mesures: ja sigui vinil, pictograma o altres mesures a emprar.
  1. Ascensors que podrien trobar-se sense porta en cabina, per exemple, els instal·lats a antigues naus industrials i que han estat adaptats a nous usos, etc.

Esperem la vostra aportació  abans del proper 5 de març. 

Aquesta informació serà tractada pel personal d’administració del Gremi i la resposta que es traslladarà al Servei de Seguretat d’Instal·lacions serà el resultat global de les dades rebudes.