Us informem dels nous models d’etiquetes que els organismes de control hauran d’utilitzar com a resultat de les inspeccions periòdiques, a partir de l’1 de juliol 2019. Les noves etiquetes identifiquen per colors el resultat de l’inspecció amb l’objectiu que la informació arribi als titulars i usuaris de manera més ràpida.