Certificat de competència

Acreditació de competències per experiència professional

L’acreditació de les competències professionals per experiència laboral és un procés on les persones han de demostrar que disposen de l’experiència suficient per aconseguir el certificat corresponent a aquella unitat de competència (RD 143/2021, de 9 de març).

Es poden inscriure els treballadors, tant autònoms com assalariats, que disposin d’una experiència de 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, demostrables en els últims 15 anys, amb Informe de Vida Laboral.

Els aspirants a passar el procés de l’acreditació hauran d’aportar documents i certificats d’empresa que demostrin la seva vinculació amb el sector, igualment les formacions que puguin aportar, prevenció de riscos laborals, etc.

GEDAC, conjuntament amb altres Administracions, va signar un Conveni en règim semi-privat, que li permet desenvolupar la convocatòria per acreditació de les Unitats de competències   de Manteniment i d’Instal·lació d’ascensors (IMAQ0110). El conveni actual té vigència fins desembre de 2023.

La convocatòria d’acreditació de competències permet l’accés a treballadors d’altres Comunitats Autònomes.

Adreceu-vos al Gremi per a informació.

VOLS SER FORMADOR/A D’ASCENSORS?

Necessitem formadors pels nostres cursos

Cal tenir:

  • Experiència al sector
  • Titulació mínima tècnic/a grau superior
  • Dedicació hores i calendari a acordar

Remuneració econòmica

FORMACIÓ ANNEXA A L’EXAMEN

Les persones candidates a accedir a la prova d’avaluació per obtenir la Certificació de persones com a tècnics qualificats en el manteniment d’ascensors poden realitzar una formació presencial de 60 hores on s’imparteixen continguts teòrics i pràctics d’ascensors, reglamentació bàsica, manteniment preventiu o resolució d’avaries elèctriques, entre d’altres, que faciliten la comprensió en la prova d’examen.

La formació és precedent a una convocatòria d’examen, tot i que no és vinculant per accedir a la prova, el curs és recomanable en tots els casos.

Formació opcional preparatòria per obtenir el certificat de conservador d’ascensors

Curs presencial de 60 hores – 100% Subvencionat a Barcelona

Inscripcions obertes pels cursos d’abril i octubre 2024.

Informa’t en el Gremi 93 4514511

Llistat de titulacions amb accés directe

Família professional:

Instal·lació i Manteniment

  • CFGM Tècnic en Manteniment Electromecànic (actual)
  • CFGM (abans) Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de línies Elèctriques
  • CFGS Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial (actual)
  • CFGS (abans) Tècnic Superior en Manteniment d’Equip Industrial

Electricitat i Electrònica

Tècnic Especialista en Manteniment de Serveis Auxiliars (FPII)

Tècnic Especialista en Manteniment Electromecànic (FPII, titulació any 1986)

Tècnic Especialista en Manteniment Elèctric-Electrònic (FPII, titulació any 1983)

Metall

Tècnic Especialista en Manteniment Mecànic (FPII, titulació any 1983)

Tècnic Especialista en Automatismes Pneumàtics i oleohidràulics (FPII)

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Sistemes Automàtics (FPII)

Tècnic Auxiliar en Manteniment en Línia (FPI)

Noves formacions CP amb accés directe al certificat

S’HAN INCORPORAT TRES CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT QUE DONEN ACCÉS A LA COMPETÈNCIA COM A CONSERVADOR D’ASCENSORS

Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial. IMAQ0108 Nivell 2
Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial. FMEE0208 Nivell 2
Planificació, Gestió i Realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció. IMAQ0208 Nivell 3

Títols de FP que donen accés directe a la competència professional de conservador d’ascensors

Consulta els títols de formació professional que donen accés directe al Certificat de Competència Professional de conservador d’ascensors. Si tens una d’aquestes titulacions no has de fer cap gestió administrativa, el document que t’acredita és el teu títol.

Us podeu descarregar aquí el llistat de titulacions amb accés directe

Vols treballar com a tècnic/a de manteniment d'ascensors?

Certificat de professionalitat:

IMAQ0110 d’Instal·lació i manteniment d’ascensors i altres equips fixes d’elevació.

Oferim formació per a l’obtenció del certificat com a operari/a d’ascensors de forma continuada.

El Gremi d’Ascensors, juntament amb Salesians Sarrià i Grup CIEF, organitza i promou l’execució del Certificat de Professionalitat que acredita per a l’obtenció de la titulació requerida per a poder treballar com a tècnic/a d’ascensors.

La formació té una durada de 560 hores presencials i s’imparteix a les aules de l’Escola Salesians de Sarrià a Barcelona. Els requisits d’accés són disposar de l’ESO o d’un Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional d’Instal·lació i manteniment.

El calendari i l’horari quedarà definit per a cada curs concret i s’anunciarà en aquesta web, a l’apartat de “Formació”.

Disposarem de formació 100% subvencionada del SOC o bé, de cursos en format privat, en aquest cas les empreses poden bonificar-se l’import de la formació per “Formació continua”.

Contacta amb el Gremi  info@gedac-gremi.org o al 934514511.

Busques feina?

Qualifica't i uneix-te al nostre sector!!!

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’ASCENSORS

IMAQ0110 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’ASCENSORS I ALTRES EQUIPS FIXOS D’ELEVACIÓ I TRANSPORT

Formació presencial de 560 hores, certificat professional de nivell 2, per a la obtenció del certificat que qualifica per treballar com a conservador/a d’ascensors.

Escola Salesians de Sarrià – Barcelona

Requisits d’accés: ESO o Formació Grau Mig finalitzada

Curs nivell 2 Instal·lació i manteniment d’ascensors IMAQ0110

Totalment subvencionat pel SOC per a persones inscrites com a demandants d’ocupació.

Inici: 29 gener 2024
Horari: en programació
Durada: 560 hores
Requisits acadèmics: ESO
Inscripcions: Tancades

>>> Les persones que no aportin titulació d’ESO o superior hauran de realitzar una prova d’accés de nivell 2

Cal fer inscripció prèvia, demaneu-nos informació 93 4514511 

Col·laboradors