Acto de apertura de la feria

Stand del Gremi d’Ascensors