El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha publicat una guia de recomanacions davant la propagació del coronavirus SARS-Cov-2 que ha estat consensuada amb les patronals, sindicats i agents socioeconòmics.

De la mateixa manera el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha emès un criteri relatiu a la contingència de la situació d’incapacitat temporal en aquests casos.

Igualment adjuntem cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4 per informació de les persones treballadores i què pot estar situat a les àrees de treball de les empreses