Notícies

Acord de col·laboració amb el Banc Sabadell

El Gremi d'Ascensors i Banc Sabadell han signat un Conveni que té com a objectiu millorar l'oferta de condicions financeres i de serveis per les empreses agremiades, els seus empleats i familiars de primer grau dels treballadors d'aquestes empreses. Banc Sabadell...

Portal telemàtic iGEDAC Servei de notificacions

El Gremi d’Ascensors ha estat treballant amb el proveïdor de serveis ENICONS en una solució per digitalitzar el registre, acceptació i notificació de butlletins d’actuació, mitjançant una plataforma o portal telemàtic que té com a objectiu cobrir les necessitats que...