Decret de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau Ballano
DECRET D’ALCALDIA de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.