Comunicat 07 – Seguiment crisi Covid-19

Donada la situació d’excepcionalitat emetem aquests comunicats, per indicació del President, per traslladar als agremiats la informació que disposem al Gremi, en aquest sentit i com a seguiment dels últims enviats dilluns passat, us informem que aquest Gremi d’Ascensors ha dirigit un nou escrit a la Subdirecció General de Seguretat Industrial demanant resposta als criteris d’actuació a seguir per les empreses conservadores a Catalunya.

FEEDA

Així mateix, FEEDA ha mantingut converses amb el Ministeri d’Indústria i confirmen que les empreses conservadores d’ascensors han de continuar realitzant les activitats habituals del sector, ja que la suspensió dels terminis recollida en la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, publicat pel Govern, afecta únicament als terminis administratius però no a les feines de manteniment.

SERVEI DE SEGURETAT

El Servei de Seguretat d’Instal·lacions  ens recorda que el rescat de persones és un servei d’emergència que cal seguir prestant.

MODEL ACREDITACIÓ PER LES PERSONES TREBALLADORES

Indicar-vos que és recomanable que les empreses facilitin als seus treballadors/es una acreditació o certificat que els hi permeti la circulació  en els desplaçaments a la feina. Per ara aquesta justificació no és obligatòria però si recomanable. Adjuntem model expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

SUBMINISTRAMENT D’EPI

FEEDA ens informa que el Ministeri de Sanitat ha habilitat dos correus electrònics amb l’objectiu de posar en contacte a empreses amb necessitat de subministrament d’EPI i potencials proveïdors amb stock disponible:

Per empreses amb necessitats de material: COVID19necesidades@sanidad.gob.es

Per proveïdors amb material en stock: COVID19suministros@sanidad.gob.es