Comunicat 06 – Recomanacions de la FEEDA

Adjuntem circular de FEEDA amb recomanacions, en base al RD 463/2020 publicat pel Govern, entenent que l’activitat de les empreses d’ascensors podria considerar-se com a servei essencial, per tant la primera recomanació és que es continuï amb l’activitat dins els paràmetres possibles, donant prioritat als serveis en instal·lacions recollides a l’art.10 del Reial decret, hospitals, residències, etc.

Així mateix i seguint indicacions del president del Gremi, us informen que s’han efectuat vàries consultes al Servei de Seguretat d’Instal·lacions sol·licitant criteris d’actuació a seguir per les empreses conservadores a Catalunya, en base a:

· Prestació del servei de manteniment preventiu?

· Al servei d’atenció d’avisos d’avaria?

· Edificis que es troben temporalment sense servei d’ascensor per estar enmig d’un procés de reparació o modernització?

· La realització o no de les inspeccions periòdiques?

Igualment FEEDA ha dirigit un escrit al Ministeri d’Indústria.

Davant aquesta situació extremadament complexa i d’emergència social cridem al sentit comú de les empreses perquè actuïn amb criteri en cada cas concret.

El risc de no mantenir el treball de manteniment pot comportar situacions d’incompliment de contracte, entre d’altres, no obstant, l’empresa ha de prioritzar els treballs i adequar aquesta priorització a la situació de les seves plantilles.

Així mateix s’annexa Comunicat de CCOO que insta al diàleg i els acords entre les empreses i les persones treballadores.

Adjuntem també el BOE on ha estat publicat el RD 463/2020 de 14 de març 2020, declarant l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

En cas de disposar de més informació us ho faríem saber.