Eficiència Energètica

Tríptic divulgatiu sobre la rehabilitació energètica dels edificis amb informació bàsica adreçada als ciutadans, entre les que figura l’ITE Informe Tècnic de l’Edificació.
Les empreses poden descarregar-los de la pàgina web de l’ICAEN o bé indicar-nos al Gremi si voldrien disposar dels fulletons en format paper. Aquesta informació va especialment dirigida als agremiats que estan adherits al Pla de Barcelona + sostenible del Gremi.

TrpticRehabilitaciEdificis_ICAEN_Pgina_1.jpgTrpticRehabilitaciEdificis_ICAEN_Pgina_2.jpg

BOE de 13 de febrer, sobre Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

> RD 56/2016 de 12 de febrer

Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, que aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

> RD 235/2013-5 abril Certif. Eficiència Energètica Edificis

Directiva 2012/27/UE de 25 d’octubre de 2012 relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/UE i 2010/30/UE i es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE

> Eficiència Energètica Directiva 2012/27. UE

Destacats

Article del Gremi a LA VANGUARDIA

7 Juny, 2019

A LA VANGUARDIA del 7 de juny 2019 s'inclou el monogràfic especial "Arquitectura, Construcción & Diseño" en el qual ha participat el Gremi amb un article informatiu. Podeu ac...

Etiquetes inspeccions periòdiques

8 Maig, 2019

Us informem dels nous models d’etiquetes que els organismes de control hauran d’utilitzar com a resultat de les inspeccions periòdiques, a partir de l'1 de juliol 2019. Les noves ...

CANDADO_sin_fondo_png.png           Circulars

Accés socis. Les empreses agremiades poden consultar les circulars mitjançant el seu codi d'accés.

Col·laboradors