Eficiència Energètica

Tríptic divulgatiu sobre la rehabilitació energètica dels edificis amb informació bàsica adreçada als ciutadans, entre les que figura l’ITE Informe Tècnic de l’Edificació.
Les empreses poden descarregar-los de la pàgina web de l’ICAEN o bé indicar-nos al Gremi si voldrien disposar dels fulletons en format paper. Aquesta informació va especialment dirigida als agremiats que estan adherits al Pla de Barcelona + sostenible del Gremi.

TrpticRehabilitaciEdificis_ICAEN_Pgina_1.jpgTrpticRehabilitaciEdificis_ICAEN_Pgina_2.jpg

BOE de 13 de febrer, sobre Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

> RD 56/2016 de 12 de febrer

Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, que aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

> RD 235/2013-5 abril Certif. Eficiència Energètica Edificis

Directiva 2012/27/UE de 25 d’octubre de 2012 relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/UE i 2010/30/UE i es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE

> Eficiència Energètica Directiva 2012/27. UE

Destacats

OC - Organismes de Control a Catalunya (gener 2019)

9 Gener, 2019

Adjuntem llistat actualitzat dels Organismes de Control inscrits al RASIC per actuar a Catalunya en l’àrea d’aparells elevadors.>> Llistat OC a Catalunya gener 2019

Article de GEDAC publicat a El Periódico i a El País

20 Desembre, 2018

Aquest mes de desembre el Gremi ha publicat un article informatiu a les edicions de Catalunya de El Periódico del dia 14 i a El País del dia 20. > Article GEDAC desmbre 2018

CANDADO_sin_fondo_png.png           Circulars

Accés socis. Les empreses agremiades poden consultar les circulars mitjançant el seu codi d'accés.

Col·laboradors